Handelsbanken i Sverige, 2017-12-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handelsbanken i Sverige
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-12-06 (Anmälningsdatum: 2017-12-06)
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förvaltare till en person som inte kan läsa och skriva och har haft sin hjärnskada sedan födseln. Som förvaltare vill jag att hans räkningar i möjligaste mån skall betalas med autogiro för att minska kostnaderna. Jag har haft ett inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken och skött hans affärer den vägen.

När jag begärde ett nytt kort säger banken att endast han själv kan få ut ett kort om han kan legitimera sig. Det betyder att han utan min vetskap kan begära ett nytt kort när han vill och använda kortet att flytta runt bland sina konton utan att jag kan stoppa honom och ta ut så mycket han vill på det kort han har till fickpengar. Han har ”mycket” aktiva kompisar så det är helt omöjligt för mej att låta honom ta ut ett kort.

Som hans förvaltare anser jag att det är jag som skall ta ut ett kort för hans räkning men enligt banken är det omöjligt. Detta gäller att autogiro och e-faktura får jag som förvaltare inte skriva under på.

Samma sak händer när jag skall förnya hans abonnemang, det räcker inte att jag åker till affären och visar mitt intyg som förvaltare, det skall göras en kreditansökan av företaget och då får han inte handla. Vid förfrågan om att köpa en TV och få fakturan i hans namn var det också omöjligt. Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/handelsbanken_i_sverige_2017-12-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Region Örebo län 2018-01-13
Tidigare anmälan: Stockholms lokaltrafik, Stockholm 2017-11-27