Stockholms lokaltrafik, Stockholm, 2017-11-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms lokaltrafik
Webbadress:
http://sl.se
Gatuadress:
Box 30047
Postnummer och ort:
10425 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2017-11-17 (Anmälningsdatum: 2017-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Fredagen den 17 november reste jag med buss 837 från Haninge Centrum kl 14.11 i riktning mot Kolartorp. Efter ett tag inser jag att det inte finns utrop på bussen och blir osäker om när min hållplats kommer. Jag går fram till chauffören och följande dialog utspelar sig:
Jag: Varför är det inget utrop på bussen?
Chauffören: Det är det väl.
Jag: Jag hör inget, gör du?
Ch: Jag behöver inte höra något.
Jag: Nä, men jag behöver.
Ch: Du kan väl läsa på skylten.
Jag: Nej, det kan jag inte.
Sedan följde tystnad och inget förslag från chauffören på hur utropen kan ersättas på ett tillgängligt sätt om de nu tillfälligtvis skulle vara trasiga (?). Vi hade redan passerat hållplatsen och jag tvingades gå över en stor väg för att komma till destinationen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_lokaltrafik-stockholm-box_2017-11-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Handelsbanken i Sverige 2017-12-06
Tidigare anmälan: McDonalds City i Linköping , Linköping 2017-10-29