Handlarn , Sundbyberg, 2021-01-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Handlarn
Gatuadress:
Oxenstiernas alle 23
Postnummer och ort:
17463 Sundbyberg
Kommun:
Sundbybergs stad
Datum för händelsen:
2021-01-21 (Anmälningsdatum: 2021-01-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Handlarn i Ursvik är inte handikappanpassad, ingen dörröppnare och svårt att ta sig fram i butiken med rullstol. De är de enda som lämnar ut paket i Ursvik så jag är tvungen att åka dit ändå.

Idag åkte jag dit, dörren var uppställd så jag kunde komma in och det var helt tomt på kunder i lokalen, jag kör försiktigt och stöter inte mot något.

2 anställda stod bakom kassan i butiken, den ena anställde säger något aggressivt till den andre på ett annat språk och pekar på min elrullstol. Jag frågar vad han sade. ”Du får inte komma in här med den där, du måste vänta utanför, du får inte köra den härinne”.

Jag blev helt chockad. Det måste väl finnas lagar på anpassning av lokal och diskriminering? Hur kan få säga så till en kund? Elmoppen är ett hjälpmedel från Landstinget, har 3-hjul och styre, kan lätt vända.

Hur kan detta vara möjligt år 2021?

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundbybergs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/handlarn_oxenstiernas_alle_sundbyberg_2021-01-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Polismyndigheten region bergslagen /lpo Arvika, Örebro 2020-12-13