Region Örebro , Degerfors, 2021-03-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Region Örebro
Gatuadress:
Bryggargatan 14
Postnummer och ort:
Degerfors
Kommun:
Degerfors
Datum för händelsen:
2021-03-05 (Anmälningsdatum: 2021-03-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv

Beskrivning av diskrimineringen:

Min farmor som är nästan helt blind och helt döv och som tillhör den grupp som ska vaccineras först (hon är född 1924) kan inte ens komma i kontakt med vården. Det krävs antingen en dator och ett BankID eller så behöver hon kunna lyssna på en dataröst och välja bland fyra svar, genom att trycka på telefonen. Hennes familj försöker hjälpa till men vi har efter att ha ringt över 70 ggr förra veckan ännu inte kommit fram till en riktig människa. Nu ha dessutom Region Örebro öppnat upp för nästa grupp med yngre personer vilket gör att de gamla som ännu inte hunnit få sin vaccination hamnar ännu längre bak i kön, eftersom det är sannolikt att ju yngre du är ju mer tillgång till dator och BankID har du och då ”går du före” eftersom systemet är uppbyggt så att den som hinner först får först tid, det går alltså betydligt snabbare att boka en tid om du har tillgång till dator än om du ska ringa.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/region_orebro_bryggargatan_degerfors_2021-03-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Karlskrona Kommun , Karlskrona 2021-05-04
Tidigare anmälan: Handlarn , Sundbyberg 2021-01-21