HSo, Handikappförbundenförbundens samarbetsorgansation, , 2012-04-10

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
HSo, Handikappförbundenförbundens samarbetsorgansation
Webbadress:
http://www.hso.se/
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Avesta
Datum för händelsen:
2012-03-01 (Anmälningsdatum: 2012-04-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag fick förfrågan om jobb via arbetsförmedlingen, HSO hade tagit kontakt med arbetsförmedlingen, dom behövde en Receptionist. När HSO fick veta att jag använder ledarhund, fick jag blankt nej. Jag fick ingen möjlighet att diskutera, man sa direkt nej till arbetsförmedlingen.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-01-15

Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Ärendet överlämnades till fackförbundet som då ingen vellat ta i ärendet innom hso verkar ha begravt ärendet i stillhet! har sökt förbundsjuristen ett flertal gånger men ej fått något svar. Kan tyvärr konstatera att man utan risk kan diskriminera blinda innom arbetslivet i sverige 2013!

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/hso_handikappforbundenforbundens_samarbetsorgansation_2012-04-10

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Agave Bar, Uppsala 2012-04-19
Tidigare anmälan: Café LaVance, Stockholm 2012-04-03