Agave Bar, Uppsala, 2012-03-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Agave Bar
Webbadress:
http://www.agavebar.se
Gatuadress:
Drottninggatan 8
Postnummer och ort:
75310 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-03-25 (Anmälningsdatum: 2012-04-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag använder rullstol. Jag var ute på en promenad med en kompis och gick då av en slump förbi Agave Bar på Drottninggatan i Uppsala. Baren har ett rejält steg för att komma in. Det är omöjligt för mig att komma in själv. Hur deras lokaler i övrigt ser ut vet jag inte.

Har flera gånger slagit mig att många lokaler på Drottninggatan, i centrala Uppsala, är så otillgängliga i rullstol. Hur kan det få vara så, trots plan- och bygglagens krav på att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas av fastighetsägarna? Det är steg, steg, steg och åter steg in i entréerna.

Agave saknar dessutom dörröppnare som också är ett krav enligt lagen ovan.

När jag nu kom förbi Agave Bar var dörren öppen och då jag av en ren slump hade ett packe av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2011:13 HIN 2 i ryggsäcken åkte jag fram till den öppna entrén och påkallade en bartenders uppmärksamhet. Bartendern var den enda i personalen jag såg och pratade engelska. Han tycktes också ifrågasätta om jag kunde tala engelska, det föreföll för mig som om han förutsatte att jag, på grund av min funktionsnedsättning, inte borde kunna tala överhuvudtaget. Att jag bott flera år sammanlagt i engelskspråkiga länder kan jag förvisso inte förvänta mig att han ska veta.

Bartendern kom ut och ville överhuvudtaget inte lyssna på vad jag hade att säga trots att jag förklarade vad det gällde och att det är fastighetsägaren som har kostnadsansvaret. Agave kommer med andra ord inte ens att behöva betala för att deras bar tillgängliggörs! Han blev mest arg och såg ut att hånflina mot mig. Pamfletten slängde han in i ett hörn på golvet när han gick in i lokalen.

Jag gör därför denna anmälan och ber Stadsbyggnadskontoret vid Uppsala kommun att göra en inspektion på denna lokal och de andra längs Drottninggatan som ännu har flertalet enkelt avhjälpta hinder.

Lokalen har anmälts tidigare, 2007-08-18, då under namnet Firman. Jag förfäras över det faktum att det på snart fem år alltså inte hänt ett dugg.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-12-12

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ser exakt likadant ut. Uppsala kommun har inte hört av sig överhuvudtaget.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/agave_bar-drottninggatan_uppsala_2012-03-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Kungen, Örebro 2012-05-17
Tidigare anmälan: HSo, Handikappförbundenförbundens samarbetsorgansation, 2012-04-09