Kaktus, Åre, 2005-04-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kaktus
Gatuadress:
Åre torg, Box 96
Postnummer och ort:
83013 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-04-16 (Anmälningsdatum: 2005-04-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag nekades tillträde till verksamheten

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi såg då butiken Kaktus och ville besöka den. Det var dock omöjligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan. Någon möjlighet att komma ner för oss saknas.

Otillgänglighet är diskriminering. Att ha en trappa är samma sak som om man nekat mörkyade att komma in i butiken.

Att döma av hur marken såg ut (porös jord, enkel att schakta bort) bedömer jag att detta är att klassa som ett enkelt avhjälpt hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen sänder min anmälan till Åre kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Jag hoppas att butiksägaren/fastighetsägaren förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, åtgärdar problemet och jag förväntar mig en ursäkt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/kaktus_are_torg_box__are_2005-04-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Telia, Åre 2005-04-16
Tidigare anmälan: Werséns, Åre 2005-04-14