Telia, Åre, 2005-04-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Telia
Webbadress:
www.telia.se
Gatuadress:
Åretorget, Box 124
Postnummer och ort:
830 13 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-04-16 (Anmälningsdatum: 2005-04-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och min vän, som båda använder rullstol, befann oss lördagen den 16 april i centrala Åre medan vi väntade på ett tåg. Vi ville då besöka Telias butik. Det var dock mycket besvärligt eftersom det till butiken är en trappa ner från gatuplan. Någon möjlighet att komma ner för oss själva saknas. Vi stod en bra stund och hojtade utanför för att påkalla personalens uppmärksamhet och fick sedan acceptera att bli burna nerför trappan. När vi sedan skulle lämna butiken fick vi vänta på att bli uppburna medan personalen expidierade kunder. Till sin hjälp vid lyften fick personalen ta andra kunder.

Otillgänglighet är diskriminering. Att ha en trappa är samma sak som om man nekat mörkhyade att komma in i butiken. Detta är än mer anmärkningsvärt då Telia är ett före detta helt statligt monopolföretag och numera ett privatiserat företag som staten numera äger aktierna i.

Med tanke på hur marken såg ut (porös jord, enkel att schakta bort) bedömer jag att detta är att klassa som ett enkelt avhjälpt hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen även sänder min anmälan till Åre kommun som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Jag hoppas att Telia/butiksägaren/fastighetsägaren förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, åtgärdar problemet och jag förväntar mig en ursäkt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/telia_aretorget_box__are_2005-04-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Älvfoto, ÄLVÄNGEN 2005-05-03
Tidigare anmälan: Kaktus, Åre 2005-04-16