Karlskrona Kommun , Karlskrona, 2020-08-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Karlskrona Kommun
Webbadress:
https://www.karlskrona.se/
Gatuadress:
Östra Köpmansgatan 1 A
Postnummer och ort:
37183 Karlskrona
Kommun:
Karlskrona
Datum för händelsen:
2020-08-25 (Anmälningsdatum: 2021-05-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
Kognitiv funktionsnedsättning

Beskrivning av diskrimineringen:

Sedan min dotter började åk 5 på kommunens skola, har hennes funktionsnedsättning medfört att hon ej kunnat få en fungerande skolgång. Skolan har inte gjort någon utredning på min dotter, trots att jag bad om hjälp och tidigt misstänkte diagnos inom autismspektrat. Det har inte funnits någon elevhälsa som kunnat erbjuda hjälp utifrån dotterns funktionsnedsättning. Det enda kommunen gjort under hennes skolgång har varit orosanmälningar till socialtjänsten. Då jag tog kontakt med BUP för utredning blev jag hänvisad till habiliteringen, som i sin tur hänvisade till BUP. Det tog flera år innan någon utredning blev igångsatt. Sedan min dotter fått sin diagnos har hon blivit utsatt för diskriminering då skolan inte kunnat erbjuda henne en trygg och fungerande skolgång.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/karlskrona_kommun_karlskrona-ostra_kopmansgatan_a_2020-08-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Region Örebro , Degerfors 2021-03-08