SJ AB, 2021-06-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ AB
Webbadress:
https://www.sj.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Datum för händelsen:
2021-06-21 (Anmälningsdatum: 2021-06-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Sj har hittills haft en regel som gör att jag som ledarhundsförare kan sitta var som helst i tåget och inte behöver vara hänvisad till djur tillåtet-vagn. Det är väldigt bra eftersom det ofta är många djur och oroligt i dessa avdelningar och våra ledarhundar behöver lugn och ro för att kunna jobba säkert med oss. Dessutom har vi som är blinda svårt att ha uppsikt över djuren i djurtillåtet-avdelningen. Det har fungerat bra.
Men nu inför SJ en regel som gör att vi inte får sitta var som helst i tåget. Dessutom måste vi ringa och boka plats. Jag missgynnas på flera sätt:
Jag får sämre möjlighet att kunna åka när jag vill pga färre platser att välja på.
Jag fråntas helt möjligheten att resa obokat vilket inskränker mina möjligheter till flexibilitet,
och jag får inte köpa biljett via sj:s app, vilket är en inskränkning för mej som kund.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_ab_2021-06-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ 2021-07-03
Tidigare anmälan: Karlskrona Kommun , Karlskrona 2021-05-04