Kristianstad Arena, Kristianstad, 2013-08-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kristianstad Arena
Webbadress:
http://www.kristianstadarena.nu/kontakt.asp
Gatuadress:
Västra Storgatan 69
Postnummer och ort:
29154 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2013-08-05 (Anmälningsdatum: 2013-08-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där. Då vi körde in så kunde vi parkera precis vid trappan ner till träningslokalen. Men nu måste vi parkera långt iväg (långt iväg för mig) så vi måste använda rullstolen och det finns ingen hiss eller något annat hjälpmedel, mer en handikappstoalett men varför har man gjort den om man inte kommer ner med medrullstol. Nu när vi får gå med rullstolen hinner jag bli kall och då funkar det inte för mig att gå i trappor, man kan inte heller lämna rullstolen utan för bl.a. stöldrisk eller blöt p.g.a. av regn snö eller liknande.Vi har varit och sagt till många gånger till vaktmästarna som skulle förmedla mitt problem och ge dem mitt telefon nummer. Men de har aldrig ringt upp eller gjort något åt det.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/kristianstad_arena-vastra_storgatan_kristianstad_2013-08-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: resturang tabboulie på kungsholmen, 2013-08-15
Tidigare anmälan: Chelsea, Göteborg 2013-08-01