Chelsea, Göteborg, 2013-08-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Chelsea
Gatuadress:
Kungsgatan 65
Postnummer och ort:
41108 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2013-08-01 (Anmälningsdatum: 2013-08-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Gick in i affären med min son som sitter i rullstol, assistent +2 syskon var med. Expediten säger att de ej accepterar rullstolar utan ber oss att ta ut min son ur affären. Assistenten säger då men han kan ej gå el stå själv. Då säger expediten att då får han antingen vänta utanför el så får ni alla gå

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/chelsea-kungsgatan_goteborg_2013-08-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kristianstad Arena, Kristianstad 2013-08-06
Tidigare anmälan: Restaurang, Pizzeria &Pub Hamngatan 14, Ystad 2013-05-16