Lilla Tavernan, 41310, 2013-01-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Lilla Tavernan
Webbadress:
http://www.lillatavernan.se/
Gatuadress:
Olivedalsgatan 17
Postnummer och ort:
41310
Kommun:
Göteborgs stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2013-01-25 (Anmälningsdatum: 2013-02-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag kunde inte med min permobil komma in i restaurangen på grund av en högre tvär och sned tröskel. Det skulle vara enkelt att åtgärda.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2016-07-03

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/lilla_tavernan-olivedalsgatan_2013-01-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hotell Waxholm, Vaxholm 2013-03-03
Tidigare anmälan: Daglivs S:t Eriksgatan 34-38. , Stockholm 2013-01-29