Hotell Waxholm, Vaxholm, 2013-03-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Vaxholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hotell Waxholm
Webbadress:
http://waxholmshotell.se/valkommen
Gatuadress:
Hamngatan 2, Box 63
Postnummer och ort:
18521 Vaxholm
Kommun:
Vaxholms stad
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2013-03-03 (Anmälningsdatum: 2013-03-03)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vår familj var av närstående bjudna på lunch i hotellet Waxholms restaurang. Ett av våra barn, Liv 9 år, har sedan födseln en grav hjärnskada och sitter i rullstol utan möjlighet att själv köra densamma. När vi kommer till hotellet mitt på dagen år det 2 trappor upp, med sammanlagt 27 trappsteg. Personalen säger att i ena hissen går det inte att få in en rullstol och den andra är trasig. Det framgår inte hur länge den varit sönder, men undertecknad upplyser om att hissreparatörer går det att få tag i dygnet runt. Får en känsla av att hissen ej gått sönder nyligen utan har så varit under en tid. För att vi överhuvudtaget skall kunna delta i lunchen och samvaron med närstående får Liv lyftas av sin pappa och pappans bror de 27 trappstegen upp till restaurangen sittandes i sin rullstol. Samma procedur upprepas när vi skall åka därifrån, men då givetvis nedför trapporna. Ingen ursäkt eller ens erbjudande om hjälp fås från personalen på hotellet.

//Livs mamma

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Vaxholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/hotell_waxholm-hamngatan_box_vaxholm_2013-03-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Beringskolan, Örkelljunga 2013-03-04
Tidigare anmälan: Lilla Tavernan, 41310 2013-02-17