Myndigheten för tillgängliga medier, Malmö, 2023-07-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Myndigheten för tillgängliga medier
Webbadress:
https://www.legimus.se
Gatuadress:
Hans Michelsensgatan 2
Postnummer och ort:
21120 Malmö
Kommun:
Datum för händelsen:
2023-07-18 (Anmälningsdatum: 2023-07-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Bakgrund

Böcker i punktskrift produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Bokbeståndet fylls ständigt på och omfattar både klassiker och nyutgivna böcker. Punktskriftslåntagare kan även önska titlar för bokproduktion. Böckerna beställer man själv antingen genom att gå in på www.legimus.se eller genom att ringa Punktskrifts- och prenumerationsservice. Myndigheten skickar sedan hem böckerna utan fraktkostnad. I Sverige finns det inget annat sätt att få tillgång till punktskriftsböcker än genom MTM.

Nedanstående mejl skickades den 13 januari 2023 ut till alla som är registrerade punktskriftslåntagare hos Myndigheten för tillgängliga medier:

”Information om punktskriftslån när nya Legimus.se lanseras
Den 17 januari klockan 10 lanseras den nya versionen av Legimus.se. Det innebär att när du skriver www.legimus.se i webbläsaren så kommer du direkt till den nya versionen från och med detta datum. Designen på webbplatsen har renodlats och förenklats med förhoppningen att det ska gå snabbare att hitta och komma igång med läsningen.

Under en övergångsperiod beställs punktskriftsböcker inte i Legimus. Tanken är givetvis att man som punktskriftsläsare och bibliotekarie ska kunna beställa punktskriftsböcker direkt via Legimus.se. Men just nu sker det mycket tekniskt arbete kring webbplatsen och MTM arbetar på en lösning för punktskriftslån i nya Legimus.

Därför kommer såväl punktskriftsläsare som beställande bibliotekarie i en övergångsperiod behöva kontakta vår kundtjänst Punktskrift- och prenumerationsservice vid beställning av punktskriftslån. Kontaktuppgifter står vid varje punktskriftstitel i Legimus.

Så här kommer du i kontakt med Punktskrifts- och prenumerationsservice: Telefon: 040 653 27 20 Tjänster på mtm.se för dig som behöver hjälp att ringa oss.
E-post: punktskrift@mtm.se
Öppettider: måndag till torsdag, klockan 09-12
logga MTM – Myndigheten för tillgängliga medier”

Trots upprepade frågor har MTM under våren inte kunnat lämna besked om när det kommer gå att beställa punktskriftsböcker via hemsidan igen. De har fortsatt att hänvisa till att skicka in sina beställningar via mejl eller telefon.

När jag den 18 juli 2023 skickar ett mejl till den angivna mejladressen får jag detta svar:

”Hej!

MTMs Punktskrifts- och prenumerationsservice har semesterstängt vecka 29 och 30 (17 till 28 juli).

Vi öppnar åter måndag 31 juli kl 09:00 och svarar så fort vi kan när vi är tillbaka.

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar,

MTMs Punktskrifts- och prenumerationsservice

Telefontid: måndag till torsdag 9 till 12:00
Telefonnummer: 040 653 27 20”

MTM hänvisar inte till någon tillfällig lösning. De informerar inte heller i förväg så att man kan planera sina boklån. Jag har därmed inte tillgång till punktskriftslitteratur under två veckors tid vilket jag anser är diskriminering.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/myndigheten_for_tillgangliga_medier-malmo_2023-07-18-2

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Myndigheten för tillgängliga medier, Malmö 2023-07-18
Tidigare anmälan: Stora Coop , Härnösand 2023-07-10