NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan, 2006-05-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
NÄL – Norra Älvsborgs Länssjukhus
Webbadress:
http://www.nusjukvarden.se/vgrtemplates/Start____9803.aspx#
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2006-05-29 (Anmälningsdatum: 2006-06-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag nekas vård för nya sjukdomar pga att jag är funktionshindrad!

Jag har sökt för både njurbäcksinflammation och magsår, samt för felbehandling som framkallat hjärtproblem. Läkaren blev dömd i HSAN för felbehandlingen men jag har inte fått vård. Mitt funktionshinder blandas in i nya sjukdomar! Trots diagnos njurbäcksinflammation och symtom bakterier och blod i urinen har jag fått kämpa med detta i 6 år! Trots svåra smärtor i njurarna började jag studera på distans men fick avbryta studierna när jag blev felbehandlad. Ligger nu i svåra bröstsmärtor, hög hjärtverksamhet, puls på 175 i viloläge och kärlkramp sedan 1 år tillbaka. Går jag ut segnar jag ner i bröstkramper och andnöd. Nu senast i april sökte jag vid två tillfällen för magsmärtor – hugger som knivar när jag äter, får leva på soppa – men när de läser de negativa journalanteckningarna om mitt gamla funktionshinder – whiplashskada – blir jag stoppad och får ingen vård.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-22

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Trots remiss från Vårdcentral samt positivt urinodling och SR nekas jag intravenöst antibiotika för ny njurbäcksinflammation. Urinodling visar på att bakterien svarar på Ampicillin som endast ges av sjukhuspersonal. Trots detta negligeras jag fortfarande på Uddevalla sjukhus samt Näl, och smärtorna skylls på mitt gamla handikapp.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-10-02

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Både U-a sjukhus och NÄLs sjukhus nekar mig vård.
Näl: Sökt vid flertal ggr för njurbäcksinflammation men stoppas trots att odling visar bakterier och proteiner.
Det står i uttryckligen i journal på Näl att jag(patienten) inte får behandlas utan att all kontakt skall gå genom verksamhetschefen. Detta pga. en läkare som år 2000 skickat runt brev till alla kolleger på U-a och Näl att jag ska stoppas. Alla nya sjukdomar skylls på mitt gamla funktionshinder utan utredningar.

U-a sjukhus: Nu i september 2007 sökte akuten för hög feber, nackstelhet, illamående och flanksmärtor. Njurbäcksinflammation samt hjärnhinneinflammation.Blev inlagd med ordination, intravenöst antibiotika men behandlingen avbröts när man läst de gamla journalerna. Blev hemskickad med kommentar " Hade du inte huvudvärk förut" och i journalen står" Det är viktigt att ta del av patientens gamla journaler vid ev. nytt akutbesök.
Grunden till ett värdigt liv baseras på tillgänglighet till vård- även för funktionshindrade

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/nal_-_norra_alvsborgs_lanssjukhus_sjukhuskansliet_tr_2006-05-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Wisby Restarang, Visby 2006-07-09
Tidigare anmälan: Tunnelbanestation Vårberg, Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholm 2006-06-23