Wisby Restarang, Visby, 2006-06-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Wisby Restarang
Gatuadress:
Stora Torget 5
Postnummer och ort:
62156 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2006-06-29 (Anmälningsdatum: 2006-07-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Wisby Restaurang har valt att hålla personer med rörelsehinder utanför genom först 3 trappsteg upp till sin uteservering och sedan genom ytterligare ett trappsteg till sin inomhusservering.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotland som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/wisby_restarang_stora_torget__visby_2006-06-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Sankta Karin kyrkruin, Visby 2006-07-09
Tidigare anmälan: NÄL - Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan 2006-06-27