Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan, 2007-08-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
Webbadress:
www.nusjukvarden.se
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2007-08-07 (Anmälningsdatum: 2007-08-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Var igår, (2007-08-07), på hudmottagningen. Mottagningarna har många fel och brister om man är rullstolsburen.

Vi tar hudmottagningen: väntrummet är för litet, så har man rullstol måste man sitta i korridoren. Där springer många människor och man sitter ivägen för folk och blir uttittad.

När det gäller själva mottagandet är det också under all kritik. Det finns inga lyftar på undersökningsrummen, så jag var tvungen att köra till badet, där det fanns en lyft, sedan transporterades jag på bårvagn till undersökningsrummet, genom alla korridorer mm. Ingen annan behöver utsättas för denna särbehandling. Varför skall vi funktionshindrade behöva utstå detta?

Det måste till en lösning på detta problem. Jag kände mig både uttittad och kränkt.

På ett sjukhus skall det väl finnas resurser så åtminstone något undersökningsrum skulle ha lyft.

En kopia av anmälan har sänts till Norra Älvsborgs Länssjukhus. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-30

Inte åtgärdat!

Uppföljning till denna anmälan, 2008-01-09

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

Ho kunde inget göra, de skyllde på hälso och sjukvårdens ansvar. Man blir trött, när skall vi få ett samhälle som respekterar oss funktionshindrade. Det blir nog inte under min levnadstid.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-10-09

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.

HO påstår att det inte går att anmäla hälso-sjukvårdsinsatser, som tex. sjukhus.

Vi måste få en ny diskrimineringslag, och det omgående.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/norra_alvsborgs_lanssjukhus_sjukhuskansliet_trollha_2007-08-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Glasskiosk vid Jönköpings gästhamn, Jönköping 2007-08-11
Tidigare anmälan: Go / Intersport Haninge centrum, 2007-08-08