Olgas konditori, Uppsala, 2014-01-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Olgas konditori
Gatuadress:
Väderkvarnsgatan 30
Postnummer och ort:
75329 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2014-01-23 (Anmälningsdatum: 2014-01-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

verksamheten har otillåtna reklampratare på trotoaren samt brinnande marschaller som står vid gatupratarna. brinnande marschaller är farliga för synskadade som går med vit käpp på fotot som jag skickar med brinner ej marschallen men den är utplacerad. fick otrevligt bemötande i butiken när jag påpekat detta!

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/olgas_konditori-vaderkvarnsgatan_uppsala_2014-01-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Ving Sverige AB, Stockholm 2014-02-06
Tidigare anmälan: Kronans Droghandel Upplands Väsby 2013-11-20