Ving Sverige AB, Stockholm, 2014-02-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ving Sverige AB
Webbadress:
www.ving.se
Gatuadress:
rålambsvägen 17
Postnummer och ort:
10520 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2014-02-06 (Anmälningsdatum: 2014-02-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Kunde inte ta del av Taxfree när jag var ute och reste. Klagade till Vingresor och fick svaret från kundservice:
”Alla flygbolag erbjuder hjälp på avreseflygplatsen och detta är kostnadsfritt. Vid incheckningen kommer man överens om vilken hjälp som behövs och vissa ramar är nödvändigt att hålla sig inom. Ombordstigning sker tex. alltid före övriga resenärer för att det ska fungera och det är nödvändigt att hålla sig till detta tidschema för att inte försena flygningen.”
Skall vi med funktionshinder och assistans inte ha samma rättigheter som icke funktionshindrade att få förmånen att gå in i Taxfreebutikerna på flygplatsen. Vi är ju människor vi med och kanske vill fynda väskor med mera, som andra.

Personalen på Landvetter var mycket ovilliga att hjälpa till med assistans utan tyckte att vi funktionshindrade kunde försöka att klara oss själva in och ut ur planet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ving_sverige_ab-ralambsvagen_stockholm_2014-02-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Restaurang Pizzeria Sara, 27434 2014-03-21
Tidigare anmälan: Olgas konditori, Uppsala 2014-01-24