Plock, restaurang och bar i Uppsala, Uppsala, 2016-09-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Plock, restaurang och bar i Uppsala
Webbadress:
www.plock.nu
Gatuadress:
Dragarbrunnsgatan 24
Postnummer och ort:
75320 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-09-27 (Anmälningsdatum: 2016-10-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är ordförande för föreningen Sveriges Ledarhundsförare och fick på e-postlistan för våra medlemmar höra talas om att restaurangen Plock i Uppsala diskriminerar synskadade som använder ledarhund. Därför skrev jag till dem och hörde om det stämde. Mejlväxlingen började den 28/9 2016 och bifogas min anmälan. Av mejlväxlingen framgår att det stämmer, restaurangen Plock utestänger synskadade som använder ledarhund.

I mejlväxlingen med restaurangen Plock har jag försett dem med fyra dokument som på olika sätt visar att de inte har några sakliga skäl till att utestänga ledarhundsförare. Dessa dokument bifogas också anmälan.

Jag hoppas verkligen att DO tar sig an det här fallet med tanke på att vi här har att göra med en situation där ord inte står mot ord. Tvärtom, orden finns svart på vitt i mejlväxlingen.

Bifogade pdf-bilagor:
Ledarhund på restaurang

mejlväxlingen mellan Plock och mig

Utgör ledarhundar en risk för allergiker

overenskommelse-mellan-srf-och-astma-allergiforbundet

dagligvaruhandelns branschriktlinjer

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/plock_restaurang_och_bar_i_u_2016-09-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Socialtjänsten, Åkersberga, ansvarig för boende för placering av flyktingar, Leif Söderholm, Åkersberga 2016-11-25
Tidigare anmälan: Churchille Arms, Uppsala 2016-09-26