Postens brevlåda på Stortorget, Örebro, 2009-11-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Postens brevlåda på Stortorget
Webbadress:
www.posten.se
Gatuadress:
Stortorget
Postnummer och ort:
Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-11-23 (Anmälningsdatum: 2009-11-23)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Brevlådans placering gör det omöjligt för den som sitter i rullstol eller använder rollator att nå brevinkastet.

En kopia av anmälan har sänts till Posten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-26

Lådan har flyttats till annan plats!

Uppföljning till denna anmälan, 2010-05-07

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/postens_brevlada_pa_stortorget-orebro-stortorget_2009-11-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Asplövens sportbar, Haparanda 2009-11-28
Tidigare anmälan: Patricia, Stockholm 2009-11-17