Postombud, ICA Brommaplan, 2017-02-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Postombud, ICA Supermarket Brommaplan
Webbadress:
http://www.postnord.se/
Gatuadress:
Tunnlandet 1-3
Postnummer och ort:
16836 Bromma
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2017-02-01 (Anmälningsdatum: 2017-02-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Hos PostNord kan jag inte självständigt lägga ett brev i brevlådan, inte heller komma in i postombuds ”butiken” för att posta brev eller hämta ut mina paket och/eller rekommenderade brev, något som gör mig helt beroende av någon okänt medmänniska som förhoppningsvis finns i närheten.
Lutningarna är åt flera hall, tegelplattorna är ojämna som gör att jag kan fastna med ett hjul och så finns det bara en ledstång på varje sida som är för hög för mig för att ens kunna nyttja.
Jag kan inte ens posta brev vid Drive-Inn lådorna då man inte kan köra tillräckligt nära med bilen …

Bilder finns i den bifogade PDF:en

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren, jag hamnade i samma sits igen där jag inte kunde hämta ut ett större brev, bad posten att den skulle få ligga kvar längre men det gick inte att ordna, de kunde inte ens meddela mig vem som var avsändaren av brevet. OBS för uthämtningen fick jag endast påminnelsen.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/postombud_ica_brommaplan_2017-02-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ, Stockholm 2017-02-10
Tidigare anmälan: Liljeholmen parkeringsgarage, Stockholm 2017-02-08