SJ, Stockholm, 2016-02-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
www.sj.se
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
10550 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2016-02-29 (Anmälningsdatum: 2017-02-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle resa till Hedemora och behövde plats åt min rullstol och en plats att sitta själv. För att säkerställa detta tvingas jag vid varje bokning ringa SJ, men även då blir det ofta fel.

Eftersom jag sitter i en manuell rullstol är det omöjligt att sitta kvar då manuella rullstolar endast en en ”liten” parkeringsbroms så vid snabba accelererationen eller inbromsningar tippar rullstolen som kan har mycket allvarlig följder, utöver det behöver jag kunna sitta lika bekvämt som alla andra i en vanlig tågfåtölj.

Jag tvingade ännu en gång förklara varför jag inte kan sitta kvar i min rullstol och behöver ett vanligt säte under resan, att mina väninna och jag vill sitta bredvid varandra, samt att det ska finnas plats att ställa min rullstol. Än så länge finns det ännu ingen möjlighet att boka en plats i valfri vagn för den som sitter i rullstol som gör att jag inte kan boka plats i en allergi vänlig vagn.
Till slut fick vi följande biljetterna:

Stockholm C – Hedemora stn (InterCity 2 kl SJ)
Avgång: 09.45
Ankomst:  11.35
Tåg: 42
Vagn:4
Plats: 14, Fönster Rullstolsplats & 10 Fönster Plats nära rullstolsplats

När vi väl får hjälp ombord visar det sig att personalen tvingas leta fram en vanlig stol som ställs vid bordet, det går inte heller att fästa/parkera rullstolen på ett säkert sätt, så vi tippar den så att den står på högkant.

En annan person tvingas flytta på sig då ingen av oss anser att en vanlig stol är säker att resa i och jag behöver sitta bredvid min väninna.

Jag anser att jag är diskriminerat då jag inte kan boka som alla andra och antingen tvingas boka via telefon eller boka på nätet först och sedan säkerställa att det blev rätt, jag har inte alltid tid att vänta i den oftast ganska långa telefonkön medan det bara är några klick på nätet att boka och teknisk knappast borde var något problem att SJ anpassar sitt bokningssystem så att man kan boa sina plaster samt assistensen på ett säkert sätt även om man ”råkar” ha en funktionsnedsättning.

Sedan visade det sig att den platsen som jag erbjöds är av mycket lägre standard än alla andra platserna. Jag anser även att SJ ännu inte har hittat ett sätt att personer i en manuell rullstol kan resa säkert, det finns inga fungerande lösningar att spänna fast en rullstol men ändå verkar SJ anse att det inte är en risk för de som sitter i rullstol. Detta har jag påpekad till SJ sedan 2002, men mycket litet har skets sedan dess.

 

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren, Skickar idag 20170505 en kopia till SJ´s kundservice.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj-vasagatan_stockholm_2016-02-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Trafiken.nu mobilversion parkeringsplatser, Stockholm 2017-02-11
Tidigare anmälan: Postombud, ICA Brommaplan 2017-02-09