Quality Hotel Friends, Solna, 2016-10-16

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Quality Hotel Friends
Webbadress:
http://quality-hotel-friends-solna.hotel-ds.com/sv/#main
Gatuadress:
Råsta Strandväg 1
Postnummer och ort:
16956 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Hotell, vandrarhem, boende etc.
Datum för händelsen:
2016-10-16 (Anmälningsdatum: 2017-02-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Skulle delta i en konferens men förutsättningarna för funktionsnedsatta är bedrövande dålig. Få parkeringsplatser för rörelsehindrade eller andra alternativ att parkera (inom rimlig avstånd).

Folk stod utanför entrén och rökte, inga tydliga markeringar att det t.ex. ska var en rökfri zone inom en rimlig radie från entrén.

”På hemsidan står det: Solnas modern arkitektur, öppnade 2013, ”Handikappanpassade offentliga platser & Rum/faciliteter för funktionshindrade”.

Bifogar ”enbart” ett exempel kring hur ett toalettbesök för rörelsehindrade är extremt mycket mera koncipierat än för de som kan använda vanliga toaletterna. Det är på konferensvåningsplanet. Där fick jag redan vid ankomst en stor ”fundering” då det finns en lång ramp mitt i, och ledstängerma var för höga för rullstolsburna att nyttja. Som gör att jag inte självständigt kan nyttja den (uppför). Sedan upptäckte jag att det fanns toaletter så samma nivå som konferenslokalerna men inte för den som sitter i rullstol … den ska ned för rampen in till en korridor som egentligen inte är för gästen och sedan fanns det en fantastiks skylt på dörren ”endast dam”. Vilken tur att jag inte var en rörelsehindrad man då hade jag blivit dubbelt diskriminerat.

Jag anser att det är orimligt att rörelsehindrade måste ta en extrem stor omväg (ca 10-20 ggr längre än friska) och sedan inte självständig kunna ta sig tillbaka till konferenslokalen (vid fika var det lättare att hitta hjälp … fast det är ju absurd i sig). Jag skulle gärna få återkoppling av den som ansvaret för bygget /godkände detta.

På hemsidan finns dock endast ett kontakt formulär som den som har talsyntes inte kan nyttja … så även där är denna kedja mycket bristfällig … vore bra att få kontakt central hos hotellkedjan för detta är snarare regel än undantag. Och då det på Nordic Choice Hotels hemsidan står: ”Vi tar diskussionen om vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre samtidigt som vi aldrig lovar mer än vi kan hålla.” Så det vore toppen om ni kan ta in detta och sluta bygga in fel och utanförskap, att vara tillgängligt för alla är mer att tro att man har byggt enligt minimikraven.

Jag vill även öppna upp ”ögonen” för byggnadsnämnden i Solna (gärna hela Sverige) för denna form av diskriminering. Bygg tillgängligt för alla, godkänn in te ramper överhuvudtaget, de behövs in om man planerar rätt, ger alla samma möjligheten till att besöka toaletter  … även onödiga (långa) omvägar är en form av diskriminering och precis i detta fall kan det inte ha varit särskilt svår att ha tillgängliga toaletter för alla på ett och samma ställe.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Solna stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren men oklart om utövaren vet om problemet, efter ett långt letande, -då samma hotell tror att ett formulär är samma sak som e-post- hittade jag en möjlig e-post adress mejlade idag 20170505 en länk till denna anmälan och ur de ser på saken.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller utövaren men oklart om utövaren vet om problemet, försöker mejla "til Q-hotel" idag 20170505, det är svårt att hitta en e-pos adress överhuvudtaget. De verkar inte veta att ett e-post formulär inte är samma som en e-post adres och att formulär inte går att använda för alla med funktionsnedsättning. Skickar även en kopia till byggnadsnämnden igen.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/quality_hotel_friends-solna-rasta_strandvag_2016-10-16

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Clarion Hotel Stockholm, Stockholm, 2017-02-16
Tidigare anmälan: Fysiokliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm 2017-02-14