Fysiokliniken Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm, 2016-10-24

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fysiokliniken Capio S:t Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/avdelningar-och-mottagningar/avdelningar/fysiologiska-kliniken/
Gatuadress:
Sankt Göransplan 1
Postnummer och ort:
11219 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2016-10-24 (Anmälningsdatum: 2017-02-14)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

 

 

Jag skulle genomgå en “bandspelar EKG undersökning”.

Jag känner mig diskriminerad p.g.a. bristfällig bemötande samt att jag inte erbjöds samma villkor för undersökning/ behandling p.g.a. allergi/känslig hud.

Direkt vid ankomst påpekade jag för den biomedicinska medarbetaren som skulle hjälpa mig att jag p.g.a. min sällsynta diagnos inte tål plåster, då allergier nämns på patientinformationen som skickades hem antog jag att det fanns alternativ. Jag fick reda på att de de skulle använda sig av ”specialplåster”, jag anser därför att denna information på kallelsen är vilseledande (bristfällig).  När jag fick se plåstren tvekade jag direkt då jag är allergisk mot intill alla plåster p.g.a .limmet, och bad jag om att få prata med en läkare.

Personer som kom var dock också biomedicinsk analytiker, men ansvarig på kliniken, hen försökte på alla möjliga sätt förklara att även ”folk som tar Varan” tål dessa plåster, att det fanns någon ”film som man kunde ha under” som gjorde att det skulle fungera. Att det inte finns några andra alternativa undersökningsmetoder. Det ändå andra sättet att få resultaten som läkare efterfrågade var genom att gå in i ett blodkärl, då kollade hon remissen och bedömde att det nog inte var relevant för mig, så det fanns inga alternativ. Jag skulle kunna ta kontakt med min inremitterande läkare och diskutera saken, men även då ansåg hon att det inte fanns någon alternativ för denna undersökning.. Jag bad ändå om att få träffa läkare, då hen inte verkade insatt i min diagnos eller vad allergi och skör hud innebär. Efter det blev hen mycket ”tuffare” förklarade att det endast var avsatt en viss tid för besöket och om inte hens kollega kunde komma igång det inte skulle hinnas med, att jag då skulle tvingas boka en ny tid, hen hävdade även att det inte fanns en läkare tillgängligt, men även att en läkare ändå inte kunde tillföra något och att det var hens avdelning och att hen har kunskapen som krävdes samt mycket erfarenhet om detta. Jag tvingades att omgående ta ett beslut och och fick egentligen inga val.

För att plåstren skulle häftas bättre användes ”sandpapper” även detta ifrågasatte jag då jag ju har känslig hud, sedan lades en sorts film spay på huden och fästes EKG plattor på två ställen, jag fick även med mig extra plattor som jag kunde bytte ut med, jag bad då om sprayen som jag då även skulle kunna använda hemma i förhoppningen att sprayen skulle fungera. Den fanns inte jag bad, då att få prata med ”ansvarig” igen. I korridoren fick jag träffa hen igen, där fick jag reda på att hen speciellt hade införskaffat denna spray och att det bara fanns hos de. Jag bad hen att ta reda på hur jag skulle kunna få tag i den, eller om hen kunde ordna detta åt mig. Jag lämnade mitt visitkort och bad om återkoppling som jag skulle få inom ett dygn (men det skedde aldrig).

 

Jag fick ganska omgående utslag som blev allt värre, detta berodde troligen på användandet av sandpappret som skadade min sköra hud och utöver det både både limmet på plåstren och kanten på plastplattan som fanns på insidan. Jag var till slut tvungen att avbryta undersökningen p.g.a. såren. När jag lämnade tillbaka mätaren bad jag även ansvarig på kliniken om återkoppling något som inte har skett.

Jag känner mig diskriminerat, dels då jag inte erbjöds en undersökning/behandling på samma villkor, (jag fick inga alternativ & inte träffa läkare) samt det dåliga bemötande. Jag skulle ha behövt träffa en läkare som kunde göra en rättvis bedömning -och som med kännedom om att skör hud och allergier ingår i min diagnosbilden- och om undersökningen var lämplig för mig eller inte.

Även bemötande av ansvarig var inte korrekt, något som jag direkt härleder till min funktionsnedsättning som hen inte tog på allvar, hen trodde sig kunna köra över mig i sin roll som chef, som hen dessutom ”lyckades med” och som gav mig smärtsamma och svårläkta sår. Utöver det återkom hon inte heller kring sprayen.

Jag anser även att det är en patientrisk att Capio St:Görans sjukhus inte har samma journalsystem (till gång till) som min vårdcentral. jag hade med mig ett bärarkort som jag visade upp men kunde inte hänvisa till ytterligare information om min diagnos som finns i min journal.

(Relevant information om vad min diagnos innebär för mig skickas separat till berörda då det inte lämpar sig att har med på anmälningstjänstens hemsida, men ger den extra informationen som finns med i min journal).

Jag vill lägga till att personen som jag mötte först och som sedan hjälpte mig kring undersökningen var korrekt och trevlig i sitt bemötande.

Ville skicka kopia till patientvägledare men E-post till patientvägledare saknas på hemsidan se mina anmälan från 2017-02-05. 

För den som undrar, det kan vara jobbigt att behöva anmäla det kan var jobbigt att behöva skriva ner det man har varit med och på så sätt ”uppleva” detta på nytt som i det här fallet, jag vill göra en objektiv och rättvis bedömning av situationen som gör att jag tvingas lägga ner mycket tid för något som egentligen inte ens får förekomma.

Bilagor: bärarkort med information om min diagnos

Bild: sammanställning av såren m.m.

OBS jag har sedan fått höra att fler med min diagnos har råkat ut för samma, på olika kliniker. Beredskapen och kunskaper för sällsynta diagnoser är låg, men det som gör att fler drabbas är personal som tror sig kunna lita på sina erfarenheten och därmed tro sig kunna ”köra” över patienten.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fysiokliniken_capio_st_gorans_sjukhus-stockholm_2016-10-24

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Quality Hotel Friends, Solna 2017-02-15
Tidigare anmälan: Malmö Live, Malmö 2017-02-13