Rautjoxa Värdshus, Åre, 2005-04-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Rautjoxa Värdshus
Webbadress:
www.rautjoxa.se
Gatuadress:
Rödkullen
Postnummer och ort:
83013 Åre
Kommun:
Åre
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-04-11 (Anmälningsdatum: 2005-04-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

10:e till 16:e april var jag ledare för ett skidläger anordnat av DUNS Uppsala. De 8 deltagarna i skidlägret använde samtliga manuella rullstolar. 11-15/5 (5 dagar) åt vi lunch på Rautjoxa Värdshus. Vi kunde under veckan konstatera främst två brister vad gäller tillgängligheten för oss:

1. Den ramp som leder upp till den av entréerna som är den enda som är tillgänglig för personer som använder rullstol hade upphöjda, tvärgående träräfflor. Dessa är, om vi förstått saken rätt, till för att förhindra halkolyckor och att lättare få bort snö. Problemet är att de är utformade så att de ligger i vägen för rullstolens hjul. Således blir det väldigt svårt att själv komma upp för rampen. För att klara det krävs att man har en vältränad, fullt funktionell överkropp.

2. Rautjoxa Värdshus har en uteveranda. Till denna finns två utgångar. Båda av dessa har höga trösklar som gör att det är väldigt svårt att komma ut och in. För dem som inte har en vältränad, fullt funktionell överkropp är det i princip omöjligt utan hjälp. Att i samma situation dessutom få med sig en bricka med mat, dryck, etc är omöjligt. Möblemanget vid entréerna (både ute och inne) är inte heller genomtänkt, utan gör att svängradien för personer som använder rullstol blir starkt begränsat.

Vi påtalade problemet för personalen och förklarade att de enligt föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder är skyldiga att ordna detta. En annan av lägerledarna lämnade sitt namn och sina telefonnummer till föreståndarinnan med anmodan om att ägaren skulle kontakta honom för att diskutera vad Rautjoxa Värdshus kan göra för att åtgärda sin bristande tillgänglighet.

Nu (2005-05-06), tre veckor senare, kan vi konstatera att ingen från Rautjoxa Värdshus har hört av sig och jag vill därför anmäla Rautjoxa Värdshus för diskriminering på grund av att lokalerna är otillgängliga. I det här fallet bör den påpekade otillgängligheten falla under Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder och jag vill därför att Handikappombudsmannen, förutom sin egen utredning, sänder min anmälan som en anmälan om enkelt avhjälpta hinder till Åre kommun. Eftersom jag inte litar på att Åre kommun inlett arbetet med dessa vill jag dock att Handikappombudsmannen gör en egen utredning.

Jag hoppas att Rautjoxa Värdshus förstår att man gör sig skyldig till diskriminering, kräver att Rautjoxa Värdshus åtgärdar sin bristande tillgänglighet och jag, samt hela gruppen av lägerdeltagare, förväntar oss en ursäkt.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/rautjoxa_vardshus_rodkullen_are_2005-04-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SJ AB (Statens Järnvägar), Stockholm 2005-05-06
Tidigare anmälan: Älvfoto, ÄLVÄNGEN 2005-05-03