Älvfoto, ÄLVÄNGEN, 2005-05-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Älvfoto
Gatuadress:
Göteborgsvägen 72
Postnummer och ort:
446 31 ÄlvÄngen
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-05-03 (Anmälningsdatum: 2005-05-03)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto.

Vill ha all information i detta ärendet.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-30

Inte åtgärdat!

Uppföljning till denna anmälan, 2005-11-29

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.

Enligt HO, ingen åtgärd

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

HO tog inte upp anmälan, I deras lagar och tankegångar, är detta ingen diskriminering.

Skall vi ha en lag om disriminering, måste den vara så skriven att vi alla får ett tilgängligt samhälle.

HO medelade att de tänkte lämna anälan utan åtgärd.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/alvfoto_goteborgsvagen__alvangen_2005-05-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Rautjoxa Värdshus, Åre 2005-04-11
Tidigare anmälan: Telia, Åre 2005-04-16