Restaurang Kungen, Örebro, 2012-05-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Kungen
Gatuadress:
Kungsgatan 26
Postnummer och ort:
70211 Örebro
Kommun:
Örebro
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2012-05-15 (Anmälningsdatum: 2012-05-17)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter detta på väg hem, passera jag och min PA en uteservering
solen skiner….blir årets första öl på uteserving (solen skiner ju så sällan, bäst å passa på!)
Ett jättekliv in till inomhus servering gör det omöjligt
för en rullstol att ta sej in, så vi beslutar oss för:
PA går in och beställer/betalar för en öl.

Så här avlöper konversationen på Kungen i Örebro:

Jaha ska du köpa öl till han där ute?
Ja!
Han i rullstolen?
Ja!
Går du i god för att han kan dricka öl?
Va?
Vi vet ju inte vilka mediciner han går på?
Men han är myndig med råge!

Motvilligt får PA en öl och betalar.

PA kommer ut något upprörd å säger:
Värsta jag varit med om!

Därefter kommer personal från Kungen ut
och säger:
Blev du förvånad? (inte en blick på mej som ska dricka ölen)
Vi kan inte ta ansvar när vi inte vet?

Efter massa dribbel å snack…frågar jag personal:

Jag kan omöjligt ta mej in på er bar, är så högt trappsteg!
(oj han kan prata!)
Så hur bör man göra om man vill dricka en öl på er uteservering?

Det visste inte personalen

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Örebro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-12-12

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-09-10

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Personal på Kungen menade: även jag/vi är handikappade, vi kan bjuda på en middag, vilket inte var intressant
Byggnadsnämnden har mej veterligen ej gjort uppföljning

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_kungen-kungsgatan_orebro_2012-05-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Träffpunkten, Karlskrona 2012-06-27
Tidigare anmälan: Agave Bar, Uppsala 2012-04-19