Sankt Jörgen Park, Göteborg, 2021-08-07

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sankt Jörgen Park
Webbadress:
https://sanktjorgenpark.se/
Gatuadress:
Knipplekullen 8-10
Postnummer och ort:
41749 Göteborg
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2021-08-07 (Anmälningsdatum: 2021-08-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Nekades få mitt rum före kl. 15. Det behövde jag för att kunna ta med ledarhunden. Jag pratade med hotellet varje dag från måndag till lördag morgon och fick veta att Sankt Jörgen inte är ett hundhotell. I min familj har vi båda ledarhundar. Vi fick åka dit och äta vår lunch och sen återvända hem för att hämta hundarna. På så sätt missade vi båda spa-ritualen. Vi fick betala taxi för att hämta hundarna t/r. Jag har ringt och mailat Sankt Jörgen men inte fått svar.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Göteborgs stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sankt_jorgen_park-knipplekullen_goteborg_2021-08-07

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Tidigare anmälan: Plikt- och Prövningsverket, 2021-08-06