Plikt- och Prövningsverket, , 2021-08-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Plikt- och Prövningsverket
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Malmö stad
Datum för händelsen:
2021-08-05 (Anmälningsdatum: 2021-08-06)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

Hej jag har blivit nekad inträda till försvarsmaktens grundutbildning pga att jag blivit diagnostiserad med autism. Att gå med i försvarsmakten har varit en dröm för mig och det svider verkligen att jag blir nekad möjligheten. Jag har även skickat in ett brev till Rekryteringsmyndigheten 2020 där jag förklarade att jag anser mig själv vara fullt lämplig att gå med i försvarsmakten. Jag har inte ens fått chansen att mönstra eller bli ”utvärderad”.

Som det även står i några av mina fem nekade beslut:
”Du har rätt att lämna dina synpunkter på detta besked. Detta kan du göra genom att skicka in underlag där
grunden för kommun/region uppgifter framgår, samt att dessa uppgifter gällande ditt hälsotillstånd inte längre
skulle vara ett hinder för att genomföra grundutbildning med värnplikt. Underlaget skickar du till Rekryteringsmyndigheten, Box 31, 651 02 KARLSTAD”

Så här står det i beslutet.
”För att Försvarsmakten ska kunna bedöma dina förutsättningar har kontroll skett mot Rekryteringsmyndighetens
register. Av denna information framkommer att du inte är behörig att genomföra prövning till grundutbildning
på grund av uppgifter som kommun/region har lämnat om dig.
Du har även i information 2020-08-20 meddelats att de synpunkter som du tidigare skickat in inte utgör
tillräckligt underlag för att gå vidare i processen för prövning till grundutbildning, samt att den diagnos du åsatts
enligt Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder inte är förenlig med antagning till grundutbildning.”

Första gången jag blev avslagen om prövning till grundutbildning var den 2 Juli 2020. Andra gången och tredje gången var 22 Juli 2020 då jag hade skickat in två ansökningar. Fjärde gången jag blev nekad var den 21 Augusti 2020 som var en stund efter att jag skickat in mitt brev till myndigheten.

När jag läste i tidningen att det nu är olagligt att bli nekad pga min diagnos så gjorde jag en ny ansökan i år som blev nekad den 5 Augusti 2021. Därför vill jag nu anmäla Plikt- och Prövningsverket för diskriminering.

Jag lägger in tre bilder. Den första bilden är det första beslutet som blev nekat. Den andra bilden är gällande mitt beslut efter att jag skickat in mitt brev till myndigheten. Den tredje bilden är mitt senaste ärende som nekades 5 Augusti 2021.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/plikt-och_provningsverket_2021-08-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Sankt Jörgen Park, Göteborg 2021-08-16
Tidigare anmälan: Loppis, 64360 2021-08-06