SF Bio Filmstaden, Norrköping, 2013-10-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SF Bio Filmstaden
Webbadress:
www.sf.se
Gatuadress:
Drottninggatan 56
Postnummer och ort:
Kommun:
Norrköping
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2013-10-26 (Anmälningsdatum: 2013-10-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning, Hörselnedsättning/döv, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

SF Filmstaden godkänner inte ledsagarbevis med betydelsen att min brukare var tvungen att betala 2 biljetter för att få besöka en filmvisning. Detta är diskriminerande eftersom han är i behov av sin personal och det är uppenbart oskäligt att behöva betala dubbla biljetter, samtidigt som biografen var långt ifrån fullsatt.

Vid kontakt med SF kundtjänst så får jag svaret att det beror på att distributörerna (dvs. Filmbolagen) har sagt ifrån.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sf_bio_filmstaden-drottninggatan_norrk_ping_2013-10-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hyllan (saluhallen), 75310 2013-11-12
Tidigare anmälan: Kristianstad Arena, Kristianstad 2013-10-25