Kristianstad Arena, Kristianstad, 2013-10-25

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Kristianstad Arena
Webbadress:
http://www.kristianstadarena.nu/kontakt.asp
Gatuadress:
Västra Storgatan 69
Postnummer och ort:
29154 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2013-10-25 (Anmälningsdatum: 2013-10-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har varit där och tränat på Kristianstad Aren (tidigare Idrottshallen) i den lilla hallen sen –85 och betalat årsavgift för i år. Men nu i maj har de ändrat så man inte får köra in där vi gjort sen vi börjat träna där. Då vi körde in så kunde vi parkera precis vid trappan ner till träningslokalen. Men nu måste vi p.g.a. deras ändrade attityd till rörelsehindrade, parkera långt iväg (långt iväg för mig) så vi måste använda rullstolen och det finns ingen hiss eller något annat hjälpmedel, men efter förra anmälan fick vi reda på efter mer än 3 månader att det finns en hiss. Men det går knapp att komma ner bl.a. för:

Tröskeln vi huvudingången är hög problem med att komma in. Får sänkas på något sätt eller någon liten ramp.

Gången mellan byggnaderna i källaren med de två dörrarna. Rampen upp efter dörren är för brant plus att man kan inte ta sats med rullstolen för dörren måste öppnas först. Rampen måste planas ut. Frågan är också varför dörrarna är låsta och varför är där dörrar överhuvudtaget måste vara fler som t.ex. sitter i rollstol och behöver använda gången, som inte heller kan använda trappor.

Finns inte gemensamma omklädningsrum med duschstol för oss som behöver hjälp av andra personer av olika kön som jag har, med omklädning m.m.

Frågan är med var vi ska ta vägen vid en ev. brand? Vi måste gå igenom hela bygget med låsta dörrar och allt, är det brandsäkert?

Öppettiderna måste med lösas kan bara träna på arenans allmänna öppettider, men de som löst medlemsavgift och betalat som jag gjort. Har tillgång till träningslokalen 24 h om dygnet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/kristianstad_arena-vastra_storgatan_kristianstad_2013-10-25

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SF Bio Filmstaden, Norrköping 2013-10-27
Tidigare anmälan: Tegelbruksskolan, Falun 2013-09-19