Silja line tallink, Stockholm, 2021-12-02

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Silja line tallink
Gatuadress:
Hamnpirsvägen 10
Postnummer och ort:
11541 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2021-12-02 (Anmälningsdatum: 2021-12-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag ställs utanför möjligheten att åka med silja line på grund av att jag av olika anledningar inte kan ta vaccin mot corona. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna och grundlagen. Detta anser jag vara oerhört diskriminerande.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/silja_line_tallink-hamnpirsvagen_stockholm_2021-12-02

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Regeringen och strålsäkerhetsmyndigheten som godkänt 5G och 4G, Göteborg 2021-12-06
Tidigare anmälan: Sisi Restaurang, tånga handelsplats, Falkenberg 2021-11-22