Sisi Restaurang, tånga handelsplats, Falkenberg, 2021-11-08

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sisi Restaurang Tånga
Webbadress:
https://tanga.sisirestaurang.se/
Gatuadress:
Tånga handelsplats, Dalkullevägen 4
Postnummer och ort:
31139 Falkenberg
Kommun:
Falkenberg
karta/gps:
https://www.google.se/maps/place/311+39+Falkenberg/@56.9137284,12.4790356,16z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sDalkullev%C3%A4gen+4+31139+Falkenberg!3m4!1s0x4651ce92403fa6ed:0xb01907808655bf3!8m2!3d56.9140159!4d12.4811607
Datum för händelsen:
2021-11-08 (Anmälningsdatum: 2021-11-22)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Vårt ledarhundsekipage (en blind tjej) fick inte komma in i restaurangen, trots att det nästan var folktomt.
Blinda har det svårt som det är och vi tycker det är djupt diskriminerande att man inte får komma in ens

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sisirestaurang_tanga_handelsplats-falkenberg_2021-11-08

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Silja line tallink, Stockholm 2021-12-02
Tidigare anmälan: Västerås stad 2021-08-01