SJ och Din Tur, Härnösand, 2023-05-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ och Din Tur
Webbadress:
https://www.sj.se
Gatuadress:
Central Station
Postnummer och ort:
87150 Härnösand
Kommun:
Datum för händelsen:
2023-05-23 (Anmälningsdatum: 2023-05-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag köpte en resa till Stockholm från Härnösand med rullstolsplats. Biljetten blev buss till Sundsvall och tåg från Sundsvall till Stockholm. När jag skulle ta bussen i Härnösand kom chaufförn ut och frågade om jag kunde gå. Det kan jag inte sa jag. Då går det inte sa han. Jag undrar varför jag kunna boka en biljett som inte var tillgängligt?

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj_och_din_tur-central_station-harnosand_2023-05-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: MK Buss AB, Skara 2023-06-18
Tidigare anmälan: Myndigheterna Försäkringskassan, avd. Bilstöd i samverkan med Trafikverket diskriminerar mig med sin maktutövning, Östersund 2023-05-30