Skandiabanken, Stockholm, 2001-08-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Skandiabanken
Gatuadress:
Hamngatan 15
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2001-08-01 (Anmälningsdatum: 2005-08-30)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
döv
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle vilja göra en anmälan hos Er med anledning av att Skandiabanken inte vill ge mig samma telefonservice som hörande bankkunder.

Om jag har några frågor vad gäller mina bankärenden hänvisar banken till att jag får komma till kontoret eller skicka brev. De säger att de inte kan svara på mina frågor med hänvisning till sekretesslagen. Det är uppenbart diskriminerande om de kan svara på hörande kunder om olika saker. Det beror på att de inte vill att förmedlaren ska vara inblandad i telefonsamtal.

Jag vädjar till Er att diskutera med dem hur sekretessproblemet kan lösas. Förmedlingscentralen (telia text) har tystnadsplikt. Om det inte går så vädjar jag till Er att föreslå att Regeringen initierar en utredning om hur bankservice kan vara tillgänglig för oss döva och hörselskadade så att vi även kan konsultera med banktjänstemannen per telefon.

Telnr till Skandiabanken på hamngatan 15 är 020-39 93 99 och hemsidan är www.skandiabanken.se

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/skandiabanken_hamngatan_stockholm_2001-08-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SAS, Sigtuna 2002-12-18
Tidigare anmälan: SL spårvägar, Alvik 2005-08-30