Socialförvaltningen Hässleholms kommun, Hässleholm, 2022-08-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Socialförvaltningen Hässleholms kommun
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Hässleholm
Kommun:
Hässleholm
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@56.1635168,13.7736129,19z
Datum för händelsen:
2022-08-20 (Anmälningsdatum: 2022-08-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
psykisk funktionsnedsättning, Hörselnedsättning/döv
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Pga att fk inte kan sköta sitt jobb har jag o min man levt på en pension i över ett år.
Jag fick bita huvudet av skammen o gå ner till socialen i Hässleholm.
Träffar en (jättetrevlig) receptionist, o jag förklarar att jag inte har ätit på flera dagar o att vi inte klarar detta längre.
Hon ber mig sitta in i väntrummet. Jag sitter i över en timme o då får jag en sms (SIC)! från en socialasekreterare där hon upplyser mig om att de kan tyvärr inte handlägga detta ärende förrän imorgon… Där sitter jag hungrig, förnedrad, hudlös… Jag har aldrig blivit så illa behandlad i hela mitt liv!

Uppföljning till denna anmälan, 2022-08-22

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Det är dags att det händer något o inte bara en massa snack

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/socialforvaltningen_hassleholm_2022-08-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Valdemarsro Gymnasiesärskolan i Malmö , Malmö 2022-09-12
Tidigare anmälan: Arnes sweden, Örebro 2022-07-18