Valdemarsro Gymnasiesärskolan i Malmö , Malmö, 2022-09-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Valdemarsro Gymnasiesärskolan i Malmö
Gatuadress:
Källvattengatan 2
Postnummer och ort:
21223 Malmö
Kommun:
Malmö Bunkeflostrand
karta/gps:
https://www.google.se/maps/@55.55881651714626,12.93120467781997,19z
Datum för händelsen:
2022-09-11 (Anmälningsdatum: 2022-09-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Malmö stad har en gymnasiesärskola med inriktning på Hälsa, vård och omsorg. Där har eleverna möjlighet att välja inriktning/fördjupning inom vård och omsorg eller barn och fritid. Eleverna ska även komma ut på praktik kortare perioder under de första åren och en längre period det sista året av sin gymnasietid. Det är så vårdnadshavare blir informerade när de söker rätt gymnasium för sina barn.
År ett blev det inte någon praktik.
Skolan var inte aktiv med att hjälpa/stötta eleverna i att få en ung i sommarplats på förskola eller fritidshem under sommarlovet.
År två ska eleverna ges en tvåveckorspraktik under höstterminen. Ansvarig praktikhandläggare på skolan har i kontakt med elever sagt att dom inte kan vara på en förskola eller fritidshem, det finnas ingen som kan ta emot dem.
Eleverna har haft svårt att förstå argumentet då de vill jobba med barn och därför sökt sig till Valdemarsrogymnasium.
Efter att en vårdnadshavare varit i kontakt med sitt barns mentor och undrat över praktikplaceringen fick de följande svar: ” att Malmö kommun har bestämt att inga elever på särskolan får praktik inom Malmö stads förskolor, skolor eller äldreboenden.” Detta är ett beslut som är fattats utan att vårdnadshavare eller eleverna blivit informerade. Förutsättningarna för eleverna att få komma ut i arbetslivet är nu helt stängda för elever i Malmö stad med en funktionsnedsättning som har en önskan om att arbeta med barn eller äldre.
Jag åberopar därför att dessa elever har blivit diskriminerade pga. sin funktionsnedsättning och stoppats i sin önskan att komma ut och arbeta med det dom önskar och efter sin förmåga utav Malmö stad.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/valdemarsro_gymnasiesarskolan_i_malmo_malmo-kallvattengatan_2022-09-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: CSN 2022-10-10
Tidigare anmälan: Socialförvaltningen Hässleholms kommun, Hässleholm 2022-08-20