Speltorsken/DHL ombud, Svedala, 2015-09-17

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Svedala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Speltorsken/DHL ombud
Gatuadress:
Storgatan 12
Postnummer och ort:
23331 Svedala
Kommun:
Svedala
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2015-09-17 (Anmälningsdatum: 2015-09-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

DHL/Bring använder Speltorsken HB som utlämningsställe för paket som inte kan distribueras med post. Butiken har två smala och höga trappsteg och därtill en tung gammaldags entrédörr utan automatisk öppning. Det finns ingen signalanordning som kan göra personalen i butiken uppmärksam på att jag som ej kan gå i trappor behöver hjälp. Jag anser att DHL/Bring diskriminerar genom att använda Speltorsken HB som utlämningsställe och jag som rörelsehindrad måste ta hjälp av släkt och vänner att få ut mina paket. Kommunen verkar heller inte agera i ärendet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Svedala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/speltorskendhl_ombud-svedala-storgatan_2015-09-17

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Fredrika Bremer-gymnasierna, Handen 2015-11-30
Tidigare anmälan: Friskis&Svettis Kungsholmen, S:T Eriksgatan, 11234, Stockholm 2015-09-18