Fredrika Bremer-gymnasierna, Handen, 2015-10-21

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fredrika Bremer-gymnasierna
Gatuadress:
Dalarövägen 64
Postnummer och ort:
13646 Handen
Kommun:
Haninge
Verksamhetstyp:
Utbildning
Datum för händelsen:
2015-10-21 (Anmälningsdatum: 2015-11-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Student eller sökande till studier
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag är förälder till min dotter som är född 1996. Min dotter började på Barn- och Fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning, högskoleförberedande på Fredrika Bremer-gymnasiet i Handen, Haninge kommun.

Som elev på bland annat detta program fick man en dator av märket Apple MacBook Air med 13-tumsskärm. Denna dator hade man under studietiden och därefter möjlighet att lösa ut till ett restvärde av 2500kr efter avslutade studier.

Min dotter som har en svår synnedsättning hade behov av en dator med större och tydligare skärm för att kunna använda förstorande text. Hon ser ca 6 procent på ett öga och är blind på det andra ögat. För detta sökte och fick skolan pengar via kommunens resursteam för inköp av en dyrare dator utanför det sortiment skolan hade avtal på. Min dotter fick en Apple MacBook Pro 15” som har en större skärm.

Under det andra läsåret började datorn krångla på grund av värmeproblem och var flera gånger in på service hos skolans tekniker. Det är oklart om skolan skickade datorn till auktoriserad service på grund av att det skulle kosta extra pengar. Skolans tekniker nöjde sig med att försöka rengöra datorns kylning med tryckluft vilket inte hjälpte.

Med en dryg termin kvar till studenten kräver vi en ny dator för att hon ska kunna fullfölja sina studier. Skolan söker och får då nya pengar från kommunen för ett nytt specialinköp av dator. Det blir en Apple MacBook Pro 15” med Retina-skärm. När min dotter tar studenten meddelar skolan att hon får köpa datorn till ett restvärde av 20000kr eftersom den är så nyligen inköpt.

Vi vet att andra elever fått sina datorer av standardmodell utbytta under sista läsåret mot nya datorer. Dessa elever hade ändå möjlighet att köpa datorn till samma låga restvärde av 2500kr. Vi hävdar att detta även borde gälla vår dotter då det inte är hennes fel att datorn måste bytas ut och att skolan ändå fått sina merkostnader ersatta av kommunens stöd för elever med funktionsnedsättning. Att skolan inte kunnat eller ansett det vara värt kostnaderna att laga den ursprungliga datorn är inget vi anser den enskilda eleven ska behöva få sämre förutsättningar än andra för.

Efter en lång konversation via epost med först biträdande rektor och sedan rektor (lämnas som bilaga) säger man till slut att det nog ska gå att lösa. Efter sommaren får min dotter förlängd skolgång för att komplettera ett ämne där läraren inte kunnat bedöma henne. Under hösten får hon behålla datorn men man meddelar åter igen att datorn ska återlämnas efter avslutade studier.

Jag som förälder lämnar in klagomål till barn- och ungdomsförvaltningens jurist i Haninge Kommun för att få hjälp med detta. (lämnas som bilaga) Vi anser fortfarande att vår dotter ska ha samma förutsättningar som alla andra elever på skolan och inte behöva få sämre förutsättningar på grund av sin funktionsnedsättning och de extra resurser den innebär.

Den 21/10/2015 kommer ett utlåtande från kommunen (lämnas som bilaga) där man anser att skolan inte gjort något fel och att datorn har ett fortfarande högt restvärde.
bilaga 3 Svar från utbildningsförvaltningen

Vi anser att vår dotter behandlats på fel och annorlunda sätt på grund av sin funktionsnedsättning. Hon har inte haft samma förutsättningar som övriga elever. Skolan har erbjudit vår dotter att lösa ut en dator av standardmodell till standardpris, det vill säga en Apple MacBook Air med 13 tums skärm vilken hon inte kan använda på grund av sin synnedsättning. Skolan har hänvisat, förutom till datorns högre kostnad, att andra nya elever med specialbehov väntar på datorn. Dessa elever har skolan möjlighet att söka kommunala extra bidrag för precis som för vår dotter.

Konsekvensen av detta blir att hennes forna klasskamrater som tog studenten våren 2015 hade möjlighet att lösa ut en dator till ett rimligt pris. Vår dotter blir tvungen att köpa en ny eller lösa ut sin skoldator för ungefär 20000kr. För henne är datorn dessutom extra viktig som läs- och skrivhjälpmedel i fortsatta studier, arbete och fritid. För henne är digital kommunikation viktig precis som för andra ungdomar. Hon har inte heller, precis som dom allra flesta studenter ekonomi att köpa en ny dator.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fredrika_bremer-gymnasierna-handen-dalarovagen_2015-10-21

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Wedholms Fisk, Stockholm 2016-02-24
Tidigare anmälan: Speltorsken/DHL ombud, Svedala 2015-09-18