Sporthallen, Kungsmarksskolan , Munkedal, 2007-11-24

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Munkedals kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sporthallen, Kungsmarksskolan
Webbadress:
www.munkedal.se
Gatuadress:
Skolvägen
Postnummer och ort:
455 22 Munkedal
Kommun:
Munkedal
Verksamhetstyp:
Sport och fritid
Datum för händelsen:
2007-11-24 (Anmälningsdatum: 2007-11-25)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Ingång vid entrén på aktivitetsplanet hindras av ett trappsteg.

Rullstolsburna kan inte röra sig mellan läktare och våningsplan för aktivitet.

Toalettutrymmet för funktionshindrade på aktivitetsplanet saknar armstöd och grabb-handtag.

Detta utestänger/försvårar för elever, föräldrar och andra besökare med funktionshinder, exempelvis rullstolsburna.

En kopia av anmälan har bla sänts till:
Kungsmarksskolan
Kommunstyrelsen, Munkedals kommun
Barn- och utbildningsnämnden, Munkedals kommun

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Munkedals kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-11-14

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-02-13

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Jag tror inte Munkedals kommun har gjort någonting i detta ärende.
Mina besök i Sporthallen har upphört.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sporthallen_kungsmarksskolan_skolvagen_munkedal_2007-11-24

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Söderhallarna, Stockholm 2007-11-26
Tidigare anmälan: Hudvårdscenter, Uppsala 2007-11-21