Stockholm Culture Festival , , 2015-08-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholm Culture Festival
Webbadress:
www.kulturfestivalen.stockholm.se/eng
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2015-08-11 (Anmälningsdatum: 2015-08-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Tidigare år har det funnits handikappläktare vid Gustav Adolfs Torg så att vi handikappade kunnat se alla uppträdanden.

Nu har dom plötsligt tagit bort läktarna och vi som sitter i rullstol har ingen möjlighet att se uppträdnadena eftersom det alltid ställer sig folk framför.

VIP-läktare är tydligen viktigare?

Uppföljning till denna anmälan, 2015-08-13

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.

Igår var vi på Skeppsbon för att se Elvis på svenska. Innan det började såg vi scenen. Så fort det började ställde sig folk framför och jag såg inte ett dugg.
Ikväll är vi vid Gustav Adolfs torg och det kommer säkert att bli likadant. Redan nu är stormbilder, som tydligen ersatt handikappläktaren, helt skymd(se bild)

Uppföljning till denna anmälan, 2015-08-12

Diskrimineringsombudsmannen har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Jag har inte sett nåt svar. Vad ska jag då vara nöjd med? Hur krångligt ska det behöva vara?

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholm_culture_festival_2015-08-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Forex / Kristianstad, Kristianstad 2015-08-13
Tidigare anmälan: DHL, Solna 2015-08-07