Forex / Kristianstad, Kristianstad, 2015-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Forex / Kristianstad
Webbadress:
http://www.forex.se/
Gatuadress:
Östra Boulevarden 58
Postnummer och ort:
291 31 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2015-08-13 (Anmälningsdatum: 2015-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har en CP ska och sitter i roll stol och har assistans. Nu skulle vi en på Forex Bank i Kristianstad för att sätta in pengar. Som vi bruka göra satt jag kvar i bilen för där är ett högt trappsteg in till banken och två trappsteg mitt i bank till kassorna, så jag kommer inte in. Som fungerat innan gick min personliga assistent in på Forex för att sätta in pengarna. Hon kom tillbaka för att säga hon inte fick sätta in pengar på mitt konto som de brukar göra. Så vi tog ut min roll stol och gick dit. Assistenten satte mig utanför Forex för att själv gå in och ställa sig i kö igen, för att säga att de kunde gå ut och se att det var jag på legitimationen. Men de gjorde de inte. Det assistenten fick till svar var att om han ska sätta in pengar får han komma in eller får han skaffa en annan bank.

Jag tycker att jag blivit diskriminerad för att blivit hindrad att sätt in pengarna som alla andra. Någon ramp erbjöd de inte och de skyllde på ombyggnaden utom kring men den ombyggnaden berörde inte ingången eller lokalen.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/forex_kristianstad-kristianstad-ostra_boulevarden_2015-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Österleden, Ystad 2015-08-31
Tidigare anmälan: Stockholm Culture Festival , 2015-08-11