Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt, Stockholm, 2017-05-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt
Gatuadress:
Klarabergsgatan 64
Postnummer och ort:
11181 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

P.g.a. ombyggnation har Stockholm Stad gjord Stadens enda ”dygnet runt” apotek otillgängligt.

Eftersom RH-parkeringsplatser som tas bort ska högst möjliga mån ska ersättas av alternativ har Stockholms stad, medvetet o-tillgängliggjord detta apotek.

OBS detta meddelas till stadens byggnadsnämnd 20170203, i en annan anmälan via detta formulär ändå har Stockholm stad inte åtgärdat detta.

De tidspunkter detta apotek är av störst vikt finns det inget direkt nummer/ ingen hjälp att få hos trafikkontoret. Så i fall man absolut måste kunna ta sig till detta apotek kvälls nattetid är det omöjligt för vissa grupper av rörelsehindrade, inte ens om man åker taxi färdtjänst kan man släppas av i närheten.

Detaljer se bifogat PDF.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholm_stad_otillgangligt-stockholm_2017-05-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Filmstaden Sergel, Stockholm 2017-05-15
Tidigare anmälan: Sankt Görans sjukhus, Stockholm 2017-05-02