Sankt Görans sjukhus, Stockholm, 2017-05-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Sankt Görans sjukhus
Webbadress:
http://capiostgoran.se/om-oss/om-oss/verksamheter/akutkliniken/
Gatuadress:
S:t Göransplan 1
Postnummer och ort:
11281 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-05-01 (Anmälningsdatum: 2017-05-02)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag åkte in till akuten vid Sankt Görans sjukhus på rekommendation av 1177. hade skadad min höger hand kvällen innan, kunde inte somna förs vid 5 tiden på morgonen och vaknade flera gånger under natten/morgonen.
Då jag även sitter i rullstol, och nu hade problem med höger handen skapade ombyggnationen kring sjukhuset för problem. De tidigare RH platserna vid huvudentrén var borttagna och inga alternativ i närheten fanns. på den vanliga parkering fanns endast tre RH platser som är betydligt färre än tidigare, och i princip ska alla RH platser som (tillfälligt) tas bort ersättas med så lika förutsättningar som möjligt vilket inte skett.
Att ta sig från dessa RH platserna till huvudentrén kunde man tidigare göra på plan mark men nu tvingades jag ta en omväg som innehöll en lutning som jag inte klara av att ta själv.
Inne i sjukhuset visade det sig att ringklockan till akuten (som sattes upp efter en anmälan från mig år 2012) är för högt placerat; personer i rullstol kan alltså ännu inte komma in till akuten efter kl 21. (I anmälan från 2012 beskrev jag tydligt att placeringen av alla ”funktioner” måste sitta på rätt höjd så det är tråkigt att detta inte beaktades vid ombyggnationen av akuten). Det finns ingen möjlighet för mig att nå ringklockan vid akuten så det är enbart tur att jag kom innan kl 21.
Även ”låsa upp knapparna” för att kunna ta sig ifrån akuten ät för högt placerade men dessa lyckades jag trycka in med mitt huvud, även om jag tycker att det inte är O.k. så orkade jag inte ta mig tillbaka hela vägen inne i akuten för att kunna ta mig därifrån.
Sedan vid utgången huvudentrén går det inte att nå dörröppnaren, inte enbart då det stod saker framför den men främst då ett fast räcke gör att man inte kan komma tillräckligt nära i rullstol.
För att sedan kunna ta mig tillbaka till bilen fick jag vänta till det kom en person som jag tvingades be om hjälp för att kunna komma upp för backen till min bil.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sankt_gorans_sjukhus-stockholm-st_goransplan_2017-05-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholm Stad Klarabergsgatan 64 otillgängligt, Stockholm 2017-05-02
Tidigare anmälan: X-trafik, Söderhamn 2017-04-10