Stockholms läns landsting, Stockholm, 2018-01-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms läns landsting
Webbadress:
http://www.sll.se
Gatuadress:
Box 6909
Postnummer och ort:
10239 Stockholm
Kommun:
Datum för händelsen:
2018-01-22 (Anmälningsdatum: 2018-01-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Åkte buss 830 mot Handenterminalen från Farsta Centrum kl 18.45 måndagen den 22 januari.
Inget utrop fungerade på bussen, var trasigt enligt chauffören.
Eftersom jag har stor svårighet att se skyltarna är det svårt att då veta när jag ska kliva av.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_lans_landsting-stockholm-box_2018-01-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Skallbergets Särskola/Fritids, Västerås 2018-03-09
Tidigare anmälan: Västtrafik AB, Skövde 2018-01-19