Västtrafik AB, Skövde, 2018-01-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Västtrafik AB
Webbadress:
http://www.vasttrafik.se
Gatuadress:
Box 123
Postnummer och ort:
54123 Skövde
Kommun:
Göteborgs stad
Datum för händelsen:
2018-01-19 (Anmälningsdatum: 2018-01-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind

Beskrivning av diskrimineringen:

Västtrafik har helt igenom oanvändbara appar för iphone både för reseplanering samt biljettköp. Reseplaneraren fungerar inte alls med skärmläsaren Voice over på iphone. Går ej söka resor då reseförslagen saknar information om typ av fordon, spårvagn, buss mm samt linjens nummer. Texten på ebjekt såsom knappar och andra kontroller saknas eller är på engelska blandat med svenska.
Att köpa biljett eller olika kort är helt omöjligt för användare av Voice over då appen Västtrafik to go appen är helt igenom otillgänglig. Alla knappar och kontroller saknar ettiketter. Voice over säger bara knapp eller inget alls.
Detta gör att den synskadade eller helt blinda användaren av iphone inte kan resa med Västtrafik då det ej går köpa biljetter i denna app och det går ej köpa biljetter på fordonen. Att söka resa fungerar ej heller. Resenärer får då istället använda färdtjänst.
Detta anser jag diskriminerar synskadade resenärer. Andra trafikbolag runt om fungerar mycket bättre, t ex värmlandstrafiken samt hallandstrafiken som har tillgängliga appar.
Västtrafiks hemsida är också numera helt oanvändbar med förstoringsprogram då datorn helt låser sig när man går in på hemsidan. Med skärmläsare fungerar hemsidan mycket dåligt och är svårnavigerad.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/vasttrafik_ab-box_skovde_2018-01-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholms läns landsting, Stockholm 2018-01-31
Tidigare anmälan: Landstinget Värmland, Folktandvården, Hagfors 2018-01-15