Stockholms Ögonklinik & Sofiahemmet, Stockholm, 2019-06-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms Ögonklinik & Sofiahemmet
Webbadress:
https://stockholmsogonklinik.se/
Gatuadress:
Valhallavägen 58
Postnummer och ort:
11427 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2019-06-27 (Anmälningsdatum: 2019-06-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vet att jag påpekade samma problem sommaren 2017, men anmälde då inte officiellt. Jag tog det då med personalen i receptionen och hade hoppet att de skulle ta tag i detta då de själva tyckte att det inte var o.k.
För att komma in saknas dörröppnare vid entren entre T, vilket ögonkliniken hävdar de har påpekat många ggr för Sofiahemmet, under flera års tid (Tips till kliniken: ni kan ju själv använda anmälningstjänsten och anmäla detta).
Det andra åligger dock själva ögonkliniken, det finns ingen sänkbar receptionsdel vilket innebär olämplig höjd att lämna över kort m.m. vid receptionen, vilket gör att jag behöver hjälp att kunna lämna över kort eller pengar då jag inte kan lyfta mina armar så högt. Det finns tre platser åtminstone en borde ju vara på lämplig höjd.
Det vore önskvärd om Sophiahemmet genomför en genomgång av samtliga entéer och receptionsdiskar för att se till att då är korrekt utformade. Kontrollera även höjden av placeringen av samtliga dörröppnare och att det går att nå samtliga dörröppnare inte sällan finns det stolar, soptunnor m.m. framför de som gör att man i rullstol inte nå de …
Sophiahemmet, jag hittar inga kontaktuppgifter till t.ex. patientvägledare om det hade funnits hade jag troligen tagit kontakt med hen redan 2017, då en dialog och evt. min hjälp att rätta till detta med entrérna känns trevligare än att behöva anmäla.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Anmälningstjänstens kommentar

Utdrag från e-postkonversation mellan Stockholms Ögonklinik och anmälaren:

Stockholms Ögonklinik

Hej,

Vi har tagit del av skrivelsen från Independent Living Institute – Anmälan om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen.

Vi har noggrant tittat igenom de synpunkter som kommit fram via anmälan och har även initierat att de ska åtgärdas. Till exempel så kommer dörröppnare vid entré T kommer att att monteras. Dörröppnare kommer att placeras på lämplig höjd och sopkärlen kommer att flyttas så att öppnaren är lätt åtkomlig. Denna åtgärd görs i samarbete med Sophiahemmet.

Beträffande receptionsdisken så är den alltid bemannad med personal som är mycket hjälpsam både för patienter med funktionsnedsättning och övriga patienter. Att göra receptionsdisken höj- och sänkbar är ett mycket stort ingrepp och skulle förstöra receptionsdisken estetiskt samtidigt som det även skulle medföra en mycket stor kostnad. Vi undersöker dock möjligheterna att ha en höj- och sänkbar hylla där personer som ej når högt kan lägga sina handlingar och där receptionspersonalen kan ta emot handlingarna. Vi vill även poängtera att receptionspersonalen hittills fått mycket beröm för hur de har tagit hand om patienter med funktionsnedsättning och övriga patienter.

Vår ambition är alltid att ta hand om samtliga patienter på bästa möjliga sätt. Samtidigt välkomnar vi självklart synpunkter och eventuella klagomål så att vi på det sättet kontinuerligt kan förbättra oss.

Hör gärna av er om ni har fler frågor.

Anmälaren

… kring dörröppnaren är det ju på tiden.
Men kring detta om disken vore det bra om du på något sätt lyfter att det är beklagligt att de tydligen tycker att estetiken är viktigare än användarvänligheten, eller ber chefen att bemöta det jag skriver nu.

Jag chockades första gången jag såg nya desken för några år sedan, det verkar som de aldrig ens haft användarvänlighet/tillgängligheten på sin agenda; för då hade ju inte medvetet bytt den (innan var det bättre!), jag kan inte tänka mig att de på den tiden inte var medveten om tillgängligheten och hade de för länge sedan lös detta med dörröppnaren med Sophiahemmet, istället för att hålla med mig varje år att det var beklagligt att Sophiahemmet ”vägrade”.
Sedan tycker jag den är mycket anmärkningsvärd att de även nu skriver detta om deras ambition m.m. De försöker förminska problemet och den (jag) som påpekar problemet, och inte enbart jag jag ser varje gång äldre som behöver hjälp då de inte kan sitta ner och tar fram saker själva från sin väska, partner eller deras personal som MÅSTE hjälpa till …

Eftersom de arbetar inom vården är de märkligt att de inte förstår det riktiga problemet att de väljer ”estetiken” över funktionalitet. De kan inte hävda att de inte var medveten om problemen men har fortsatt att medveten diskriminera utan att förstå att detta ”förminskar personer med funktionsnedsättningars värdighet” genom att låtsas om att det inte är något problem.
De har tydligen införskaffat sig en dyr desk som inte fungerar … det är bara att inse detta, be om ursäkt och rätta till det, ”bygga rätt och öka självständigheten och självkänslan av era patienter i stället”.

Mera om detta med ”hjälpen” vid desken, har jag flera gånger påpekat att det är jobbigt för mig med flera, vilket personalen bekräftat, så jag vet inte vem som undanhåller sanningen här .. talar personalen bara om positiv återkoppling eller väjer chefen att utelämna de klagomål de får? Alternativt vad som har hänt med alla mina tidigare klagomål och vad de baserar sin syn på ”fått beröm av många för”, att de först skapar en situation som gör att många behöver hjälp , vilket de då ”visserligen på ett trevligt sätt” erbjuder, så att försöka vända deras brister till något som vore bra blir ju inte bra.

Ett trevligt bemötande är bra, att kunna få hjälp är bra men, att klara moment självständigt är mycket bättre, att jag behöva lämna ut betalkort m.m. är ju inte bra, det ju jobbigt att gång på gång behöva förklara varför jag klarar vissa moment, deras agerande lägger varje gång fokus på saker jag INTE KAN, så fokus på de ”sjuka” i mig, så de lägger mycket extra fokus på min funktionsnedsättning vilket att erbjuda eller be om hjälp också gör … eftersom de jobbar inom vården bör de förstå att det inte är bra för någons hälsa att tvingas var beroende av andra och lägga fokus på vad personer inte kan.

Eftersom jag under flera år begärd återkoppling och bett chefen m.m. att kontakta mig upplever jag det lite tråkigt att de inte ens nu tog kontakt med mig, då hade de kunnat få informationen ovan innan de skrivit detta svar, där av är min text ovan något ironisk …

Stockholms Ögonklinik
Hej Namnbortagen,
Jag vill börja med att be om ursäkt för att det har tagit lång tid för oss att svara.

Orsaken till det är att det skrevs ett svar i höstas men det skickades initialt till Sophiahemmet just med tanke på dörröppningsfrågan. Personen som det skickades till åkte tragiskt nog på en kraftig allergisk reaktion och blev inlagd på sjukhus i flera veckor precis när vårt mail hamnade i hennes inkorg. Utöver det så var det min företrädare, prof Bo Philipson, som skrev svaret och han slutade på Stockholms Ögonklinik strax innan jul (83 år gammal!).

Jag började här i januari och håller på att sätta mig in i bolaget så snabbt som möjligt och detta var alltså en av de frågor som väntat på åtgärd. Jag har dessutom inte haft någon information eller kontaktuppgifter om dig så jag har med andra ord inte kunnat kontakta dig tidigare.

Statusen just nu är dock så att dörröppnaren inte är på plats ännu (pga ovanstående sjukdom) men jag har kontaktat dem idag och den kommer att monteras inom kort.

Vad det gäller receptionsdisken så har vi tittat på det ett flertal gånger. Problemet för oss är att vi är så trångbodda, dvs vi har en stor mängd patienter som passerar receptionen dagligen vilket kräver tre receptionister. Men utrymmet som vi kan använda är mycket begränsat. Vi har de senaste 10-15 åren försökt få större lokaler men det finns inga tillgängliga. Vi har varit runt och undersökt andra kliniker för att se hur de har löst samma problem men vi har tyvärr inte hittat någon som skulle gå att göra hos oss.

Däremot så är receptionspersonalen mycket införstådda i problemet och försöker verkligen hjälpa samtliga patienter på bästa möjliga sätt.

Vi letar vidare efter en lösning som fungerar i vår trånga miljö och hoppas att du ändå vill fortsätta att vara patient hos oss.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_ogonklinik_sofiahemmet-stockholm-valhallavagen_2019-06-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Jysk, Höganäs 2019-08-01
Tidigare anmälan: Lokus Hotell, Landsvägsgatan 2A 45355 Lysekil 2019-06-25