Stockholms Ögonklinik & Sofiahemmet, Stockholm, 2019-06-27

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms Ögonklinik & Sofiahemmet
Webbadress:
https://stockholmsogonklinik.se/
Gatuadress:
Valhallavägen 58
Postnummer och ort:
11427 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2019-06-27 (Anmälningsdatum: 2019-06-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag vet att jag påpekade samma problem sommaren 2017, men anmälde då inte officiellt. Jag tog det då med personalen i receptionen och hade hoppet att de skulle ta tag i detta då de själva tyckte att det inte var o.k.
För att komma in saknas dörröppnare vid entren entre T, vilket ögonkliniken hävdar de har påpekat många ggr för Sofiahemmet, under flera års tid (Tips till kliniken: ni kan ju själv använda anmälningstjänsten och anmäla detta).
Det andra åligger dock själva ögonkliniken, det finns ingen sänkbar receptionsdel vilket innebär olämplig höjd att lämna över kort m.m. vid receptionen, vilket gör att jag behöver hjälp att kunna lämna över kort eller pengar då jag inte kan lyfta mina armar så högt. Det finns tre platser åtminstone en borde ju vara på lämplig höjd.
Det vore önskvärd om Sophiahemmet genomför en genomgång av samtliga entéer och receptionsdiskar för att se till att då är korrekt utformade. Kontrollera även höjden av placeringen av samtliga dörröppnare och att det går att nå samtliga dörröppnare inte sällan finns det stolar, soptunnor m.m. framför de som gör att man i rullstol inte nå de …
Sophiahemmet, jag hittar inga kontaktuppgifter till t.ex. patientvägledare om det hade funnits hade jag troligen tagit kontakt med hen redan 2017, då en dialog och evt. min hjälp att rätta till detta med entrérna känns trevligare än att behöva anmäla.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 2 § andra stycket och 12 § andra stycket. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_ogonklinik_sofiahemmet-stockholm-valhallavagen_2019-06-27

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Jysk, Höganäs 2019-08-01
Tidigare anmälan: Lokus Hotell, Landsvägsgatan 2A 45355 Lysekil 2019-06-25