Stockholms stad, 2015-09-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms stad
Gatuadress:
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Postnummer och ort:
Box 8311, 10420 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2015-09-15 (Anmälningsdatum: 2015-09-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Lördagen den 19 september kommer hela City och Gamla Stan att stängas av helt för biltrafik under ett dygn. Funktionshindrade uppmanas att ta taxi, åka kommunalt eller färdtjänst. Inga undantag för boende i området görs. Detta betyder att vissa personer med funktionshinder inte kommer att kunna ta sig från och till hemmet. Och de som bor utanför området utesluts helt från City och Gamla Stan under ett dygn.

Har man ett gravt handikapp och behöver en väldigt stor och tung rullstol, så går det inte att åka buss och tunnelbana. Och taxibilar är inte utrustade för rullstolar. Det lämnar bara alternativet färdtjänst kvar. Men i färdtjänst får man inte alltid ta med sig flera personer. Så om man har flera barn kan man inte ta färdtjänst. Man kan ju inte ta sitt barn med färdtjänsten och låta de andra småbarnen ta tunnelbanan själva. Så vad ska man göra? Ska man sitta fast hemma?

Jag växte upp i City och min bror var 100% invalid. Vi var fyra syskon och min mamma var ensamstående. Vår anpassade bil var helt livsnödvändig för oss.

Det här är citat från trafikborgarrådet Daniel Halldén, DN 15-07-19:
"– Vi ska klara luftkvalitets­normerna, klimatmålen, framkomligheten och samtidigt växer staden, då krävs ett nytänkande."

"– Det är ett nytt styre i staden och vi tycker att det är viktigt att visa stockholmarna hur staden kan vara. Att prioritera cykel och kollektivtrafik är någonting vi driver hårt och därför är det viktigt att vi gör veckan fullt ut."

Det är tydligt att Stockholms stad har en framtidsvision. Och i den visionen ingår inte handikappade. De har bara tänkt på de som är unga och friska nog att cykla och promenera, och ordnar speciella och roliga aktiviteter och give-aways för dem. Personer med funktionshinder hindras från att ens komma dit och titta.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_stad_2015-09-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Friskis&Svettis Kungsholmen, S:T Eriksgatan, 11234, Stockholm 2015-09-18
Tidigare anmälan: Österleden, Ystad 2015-08-31